NICE Lön

Den lilla lönebyrån med det stora engagemanget

Om oss


Rätt lön i rätt tid


Löner är ett komplext område som kräver en hel del tid, kunskap och resurser. Genom att låta någon av våra lönespecialister på NICE Lön sköta lönearbetet säkrar ni en värdefull tidsbesparing. Ni kan ägna mer tid åt själva kärnverksamheten samtidigt som ni kan vara trygga med att er personal får rätt lön - i rätt tid.


NICE Lön finns i Västerås men vi tar uppdrag i hela Mälardalsregionen och kan med hjälp av fjärrlösningar även vara tillgängliga för uppdrag i andra delar av landet. 

Outsourcing


NICE Lön erbjuder tjänster inom hela löneområdet och vi kan ta hand om hela eller delar av löneadministrationen för ert företag.  Tillsammans med er kommer vi fram till ett bra koncept som skräddarsys för att passa just ert företags behov. Vi kan även sköta administration och rapportering av pensioner, arbetsgivardeklarationer, hjälpa till att tolka kollektivavtal och vara behjälpliga vid framtagning av statistik. 

Interim Lönespecialist


Behöver ni en interim lönespecialist för ett kortare eller längre uppdrag? Vi har erfarenhet inom flertalet kollektivavtal, vana från systembyten samt organisationsförändringar.  Vi kan vara behjälpliga vid tillfälliga arbetstoppar eller stötta upp vid större projekt. Vi är duktiga problemlösare och har en positiv inställning till att arbeta fram fungerande processer.

KONTAKTA OSS